Некатегоризовано

11. June 2018.

POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda 26. decembra 2003. godine Srbija i Crna Gora, koja je stupila na snagu 3. januara 2004. […]