O nama

 

Advokatska kancelarija sa sedištem u Nišu. Kancelarija pruža sve advokatske usluge domaćim i stranim klijentima, pravnim i fizičkim licima. Sa iskustvom od preko 20 godina, kancelarija predstavlja, savetuje i zastupa klijente pred svim sudovima, organima uprave, i trećim licima, i pruža sve pravne usluge u svim oblastima prava, a posebno u građanskim, privrednim i upravnim stvarima.

MB-zahvalnica

Marija BlagojevićAdvokat Marija Blagojević je posrednik i upisana je u registar posrednika pri Ministarstvu pravde Republike Srbije dana 15.03.2017. sa dozvolom broj 740-09-07/2017-22.

Advokat Marija Blagojević je pohadjala seminar „Zastupanje pred Evropskim sudom za ljudska prava“.

Advokat Marija Blagojević poseduje sertifikat o potrebnim znanjima iz oblasti prava deteta i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica.

Osnovni cilj kancelarije je zadovljan klijent, čiji uspeh je i naš uspeh.

Pristup radu kancelarije je, pre svega, otvorenost i pristupačnost u komunikaciji sa klijentima, kao i stručnost i odgovornost radi najefikasnijeg ostvarivanja i zaštita prava klijenata.


marija@advokatmarija.co.rs, 381 66 026 286Javite nam se


Kada Vam zatreba pravni savet ili pomoć, usluge advokatskog tima - mi smo tu za Vas.

Kontakt