Naš tim

Maja Nikolić

advokatski pripravnik


Diplomirala juna 2018. godine. Tokom studija bila je učesnik u radu na Pravnoj klinici za građansko i krivično pravo. Od februara 2019. godine upisana u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niš.

Actori incumbit onus probandi

Aleksandar Ristić

advokatski pripravnik


Završio Pravni fakultet Univerziteta u Nišu 2021.godine. Upisan u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore u Nišu iste godine.

Dormiunt leges aliquando, nunquam moriuntur

Javite nam se


Kada Vam zatreba pravni savet ili pomoć, usluge advokatskog tima - mi smo tu za Vas.

Kontakt