Naš tim

Stefan Bojičić

advokatski pripravnik


Stefan Bojičić je diplomirao septembra 2017.godine da bi od novembra iste godine bio upisan u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niš.

Dormiunt leges aliquando, nunquam moriuntur

Nenad Krstić

advokatski pripravnik


Diplomirao na Pravnom fakultetu 07.07.2017.godine. Svoju radnu karijeru započeo u Opštinskoj upravi, odeljenje za urbanizam i imovinsko - pravne poslove.

Obavljao pripreme nacrta rešenja u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata, odnosno ozakonjenje nelegalno izgradjenih objekata na teritoriji opštine Sokobanja. Takdje, obavljao poslove ažuriranja i proširenja baze podataka poreskih obaveznika, poreza na imovinu na teritoriji opštine Sokobanja. Zatim se seli za Niš i tamo nastavlja svoju radnu karijeru u Advokatskoj kancelariji Marije Blagojević.

Accessorium non ducit sed sequitur suum principale.

Maja Nikolić

advokatski pripravnik


Diplomirala juna 2018. godine. Tokom studija bila je učesnik u radu na Pravnoj klinici za građansko i krivično pravo. Od februara 2019. godine upisana u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore Niš.

Actori incumbit onus probandi

Javite nam se


Kada Vam zatreba pravni savet ili pomoć, usluge advokatskog tima - mi smo tu za Vas.

Kontakt