Naše usluge

Pružamo sveobuhvatne pravne usluge u svim oblastima prava. Savetujemo, zastupamo pred sudovima, drugim državnim organima i trećim licima i pružamo drugu "svakodnevnu" pravnu podršku pojedincima, pravnim licima i preduzetnicima u obavljanju njihove delatnosti.


Građansko pravo

- obligaciono pravo – naknada štete /zastupanje pred osiguravajućim društvima, zastupanje pred sudovima/ – ugovorna odgovornost
- svojinsko pravni odnosi / svojina, državina/
- nasledno pravo ( pokretanje ostavinskih postupaka, zastupanje na ostavinskim raspravama, sastav zaveštanja, ugovora propisanih Zakonom o nasleđivanju – ugovora o doživotnom izdržavanju, ugovora o raspodeli imovine za života
- porodično pravo – zastupanje u postupcima za razvod braka, zakonsko izdržavanje, poveri maloletne dece, zaštita od nasilja u porodici, sastav bračnih ugovora


Krivično pravo

- odbrana klijenata u predkrivičnom i istražnom postupku,
- pristup glavnom pretresu,
- sastav inicijalnih akata, redovnih i vanrednih pravnih lekova,
- zastupanje oštećenih


Privredno pravo

- osnivački (statusni) pravni akti i zastupanje u postupku osnivanja, sastav odluka, ugovora, pomoć u postupku stečaja, i reorganizacije, zastupanje pred privrednim sudovima


Upravno pravo

- sastav inicijalnih akata (zahteva, molbi) i zastupanje pred organima uprave, sastav podnesaka, pravnih lekova
- upravni spor pred Upravnim sudom


Radno pravo

- zastupanje u radnim sporovima pred sudovima,


Prekršajni postupak

-odbrana klijenata u prekršajnom postupku


Upravni postupak

- sve faze upravnog postupka


Parnični, vanparnični i izvršni postupak

- zastupanje u parničnim postupcima pred sudovima,
- sastav tužbi, podnesaka, pravnih lekova,
- zastupanje u vanparničnim postupcima – fizičke deobe,
- sastav predloga za izvršenje na osnovu izvršne isprave, verodostojne isprave, sastav prigovora, realizacija naplate potraživanja


Ugovori

- promet nepokretnosti (kupoprodaji, poklonu)
- sastav ugovora o radu,
- poslovno tehničkoj saradnji

Javite nam se


Kada Vam zatreba pravni savet ili pomoć, usluge advokatskog tima - mi smo tu za Vas.

Kontakt